Chất chống mồ hôi, có ai không?

Mark thân mến: Tôi yêu El Cortez ở Las Vegas mà bạn đã ca ngợi vào tuần trước, ngoại trừ một điều: Họ chắc chắn đổ mồ hôi tiền. “Đổ mồ hôi tiền”, Tommy, là một thuật ngữ sòng bạc mô tả cách một số nhân viên sòng bạc phản ứng khi một con bạc …